View: 12 24 ALL
 • Chả Quế Chay - Ngũ Thái Chả Quế Chay - Ngũ Thái
 • Dồi Lòng Chay - Ngũ Thái Dồi Lòng Chay - Ngũ Thái
 • Đa Nem Chay - Ngũ Thái Đa Nem Chay - Ngũ Thái
  Đa Nem Chay
  80.000/hộp 12c
  Đặt món ngay
  Đa Nem Chay
  80.000/hộp 12c
 • Đùi Gà Chay - Ngũ Thái Đùi Gà Chay - Ngũ Thái
 • Giò Lụa Chay - Ngũ Thái Giò Lụa Chay - Ngũ Thái
 • Giò Nấm Chay - Ngũ Thái Giò Nấm Chay - Ngũ Thái
 • Ruốc Nấm Chay - Ngũ Thái Ruốc Nấm Chay - Ngũ Thái
 • Sườn Dừa Chay - Ngũ Thái Sườn Dừa Chay - Ngũ Thái
 • Tảo Xoắn Khô - Ngũ Thái Tảo Xoắn Khô - Ngũ Thái
 • Temple Đậu Đen - Ngũ Thái Temple Đậu Đen - Ngũ Thái
 • Temple Đậu Nành - Ngũ Thái Temple Đậu Nành - Ngũ Thái
 • Tôm Con Chay - Ngũ Thái Tôm Con Chay - Ngũ Thái