View: 12 24 ALL
 • Chả Cá Chay - Ngũ Thái Chay Chả Cá Chay - Ngũ Thái Chay
 • Chả Quế Chay - Ngũ Thái Chả Quế Chay - Ngũ Thái
 • Đa Nem Chay - Ngũ Thái Đa Nem Chay - Ngũ Thái
  Đa Nem Chay
  80.000/hộp 12c
  Đặt món ngay
  Đa Nem Chay
  80.000/hộp 12c
 • Đùi Gà Chạo Chay - Ngũ Thái Chay Đùi Gà Chạo Chay - Ngũ Thái Chay
 • Gà Nguyên Con Chay - Ngũ Thái Chay Gà Nguyên Con Chay - Ngũ Thái Chay
 • Gà Nửa Con Chay - Ngũ Thái Chay Gà Nửa Con Chay - Ngũ Thái Chay
 • Giò Nấm Chay - Ngũ Thái Giò Nấm Chay - Ngũ Thái
 • Ham Thịt Chay - Ngũ Thái Chay Ham Thịt Chay - Ngũ Thái Chay
 • Ruốc Nấm Chay - Ngũ Thái Ruốc Nấm Chay - Ngũ Thái
 • Sườn Non Chay - Ngũ Thái Chay Sườn Non Chay - Ngũ Thái Chay
 • Temple Đậu Nành - Ngũ Thái Temple Đậu Nành - Ngũ Thái
 • Tôm Sú Chay - Ngũ Thái Chay Tôm Sú Chay - Ngũ Thái Chay