View: 12 24 ALL
 • Cá Cuộn Chay PT - Ngũ Thái Chay Cá Cuộn Chay PT - Ngũ Thái Chay
 • Cá Lóc Chay Cá Lóc Chay
 • Cá Rô Viên Chay Cá Rô Viên Chay
 • Cá Viên Chay Cá Viên Chay - Ngũ Thái Chay
 • Chả Quế Chay - Ngũ Thái Chả Quế Chay - Ngũ Thái
 • Dồi Lòng Chay - Ngũ Thái Dồi Lòng Chay - Ngũ Thái
 • Đa Nem Chay - Ngũ Thái Đa Nem Chay - Ngũ Thái
  Đa Nem Chay
  80.000/hộp 12c
  Đặt món ngay
  Đa Nem Chay
  80.000/hộp 12c
 • Đùi Gà Chạo Chay - Ngũ Thái Chay Đùi Gà Chạo Chay - Ngũ Thái Chay
 • Đùi Gà Chay - Ngũ Thái Đùi Gà Chay - Ngũ Thái
 • Gà Nguyên Con Chay - Ngũ Thái Chay Gà Nguyên Con Chay - Ngũ Thái Chay
 • Gà Nửa Con Chay - Ngũ Thái Chay Gà Nửa Con Chay - Ngũ Thái Chay
 • Giò Lụa Chay - Ngũ Thái Giò Lụa Chay