Làm Mâm Cỗ Chay Tại Nhà

CHỌN MÓN LÀM MÂM CỖ CHAY

Danh sách các mâm cỗ chay từ các sản phẩm tại Ngũ Thái Chay mà Quý khách hàng có thể tự làm và chế biến dễ dàng cho gia đình mình mâm cỗ chay trọn đầy.

MÂM CỖ CHAY 7 MÓN

Mâm cỗ chay 7 món

MÂM CỖ CHAY 9 MÓN

Mâm cỗ chay 9 món

MÂM CỖ CHAY 10 MÓN

Mâm cỗ chay 10 món

MÂM CỖ CHAY 11 MÓN

Mâm cỗ chay 11 món

MÂM CỖ CHAY 13 MÓN

Mâm cỗ chay 13 món

Bạn cần tư vấn đặt cỗ chay?